Przyszłość to rozwój

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe oraz szeroko pojęte działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.

Innowacyjne projekty

Proponujemy  kompleksowe  rozwiązania biotechnologiczne, których celem są innowacyjne przedsięwzięcia biotechnologiczne z zakresu medycyny i farmaceutyki.

Skuteczne wdrożenia

Przeprowadzamy klienta z etapu podstawowych badań na poziom skutecznego wdrożenia produktów i przedsięwzięć biotechnologicznych.
Jesteśmy firmą  badawczo-rozwojową prowadzącą szeroko pojęte działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej. Nasz zespół tworzą doświadczeni biotechnolodzy, lekarze i farmaceuci. Współpracujemy z lokalnym środowiskiem akademickim, lekarzami i wiodącymi firmami  farmaceutycznymi. Nasi konsultanci realizowali wiele projektów zarówno dla małych firm, jak i dużych koncernów. Prowadzimy prace nad innowacyjnymi formułami i rozwiązaniami w obszarze dermatologii, pediatrii i  terapii przeziębień.
W  obszarze naszych zainteresowań znajdują się suplementy diety pozyskiwane ze źródeł naturalnych, wyroby medyczne przeznaczenia domowego, naturalne dodatki do żywności, probiotyki, innowacyjne leki oraz inne produkty prozdrowotne pochodzenia roślinnego, a także kosmetyki pielęgnacyjno – lecznicze i produkty na bazie kolagenu.
Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe oraz szeroko pojęte działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.
Proponujemy  kompleksowe  rozwiązania biotechnologiczne zmierzające do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych w zakresie medycyny i farmaceutyki. Świadczymy usługi, których celem jest przeprowadzenie klienta z etapu badań podstawowych na poziom wdrożenia produktów i przedsięwzięć biotechnologicznych.
W  obszarze naszych zainteresowań  znajdują się:

 • suplementy diety pozyskiwane ze źródeł naturalnych,
 • wyroby medyczne przeznaczenia domowego,
 • import i eksport naturalnych dodatków do żywności,
 • opracowywanie receptur probiotyków,
 • opracowywanie receptur innowacyjnych leków,
 • opracowywanie receptur produktów prozdrowotnych pochodzenia roślinnego,
 • opracowywanie receptur kosmetyków pielęgnacyjno-leczniczych,
 • opracowywanie receptur produktów na bazie kolagenu,
 • opracowywanie receptur leczniczych produktów roślinnych,
 • prace nad innowacyjnymi formułami i rozwiązaniami w obszarze dermatologii, pediatrii i terapii przeziębień.
Analizy makrocząstek
 • spektroskopia UV-Vis,
 • analityczne sączenie molekularne (SEC),
 • analizy SDS-PAGE i Western Blot.
Biologia molekularna
Inżynieria genetyczna:

 • PCR, klonowanie, mutageneza,
 • optymalizacja sekwencji DNA,
 • konstrukcja wektorów genetycznych,
 • analiza restrykcyjna,
 • preparacje wysokiej czystości DNA na dużą skalę (np. do przejściowej transfekcji komórek).

Biologia komórki:

 • wyprowadzenie stabilnych transfektantów w eukariotycznych liniach komórkowych,
 • immobilizacja białek do agarozy i nośników magnetycznych.
Oczyszczanie białek
 • oczyszczanie do zadanej przez zamawiającego czystości,
 • ekstrakcja z biomasy poprzez sonikację, homogenizację, użycie detergentów lub prasę Frencha,
 • dziesiątki kombinacji strategii chromatograficznych,
 • usuwanie metek ekspresyjnych,
 • immobilizacja do złóż stałych (agaroza, kulki magnetyczne) lub barwników fluorescencyjnych.
Konsultacje
 • projektowanie reakcji PCR, RT-PCR, Real Time PCR, obejmujące projektowanie starterów,
 • opracowanie metod oczyszczania białek, w tym również białek rekombinowanych,
 • otrzymywanie homogennych i aktywnych białek zgodnie z dostarczoną procedurą lub wg procedury opracowanej przez kadrę laboratorium,
 • kreślanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych białek.
Laboratorium, w którym pracujemy wyposażone jest w następujące urządzenia i aparaturę:
 • aparaty do elektroforezy PAGE
 • aparat do transferu półsuchego
 • autoklaw laboratoryjny LABOKLAV
 • autoklaw laboratoryjny VARIOKLAV
 • biofermentor (40l) z zestawem 12 kolb
 • bioreaktor do hodowli komórkowej
 • chromatograf cieczowy HPLC preparatywny z wyposażeniem
 • chromatograf gazowy dwukanałowy z autosamplerem
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym
 • cieplarka statyczna (inkubator)
 • ciśnieniowy reaktor laboratoryjny
 • czytnik płytek z dedykowanym zestawem pipet
 • inkubator stołowy z wytrząsaniem
 • kolektor frakcji
 • kolumny do chromatografii ciśnieniowej
 • komora laminarna z pionowym przepływem powietrznym klasy II Biohazard
 • koncentrator próżniowy
 • licznik komórek
 • liofilizator stołowy
 • mikroskop optyczny z kamerą cyfrową DSFil
 • miniwytrząsarki
 • moduły dozujące z zestawem akcesoriów
 • PCR z gradientem temperatury
 • pompa do nadkrytycznego HPLC
 • pompa próżniowa
 • reaktor chemiczny typu przepływowego
 • spektrofotometr UV-VIS
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrometr mas ICP-TOF-MS
 • stacja do odparowywania próbek
 • system do chromatografii cieczowej – FPLC z witryną chłodniczą
 • system do dokumentacji żeli wraz z kamerą
 • system zagęszczania prób techniką membranową w strumieniu gazu obojętnego
 • wagi precyzyjne i analityczne
 • wirówki
 • wyparka próżniowa z wyposażeniem

KONTAKT

Synkol sp. z o.o. sp. k.
Budynek BETA
ul. Klecińska 125,  54-413 Wrocław

tel. mobilny +48 575 141 513
tel. +48 71 785 89 66
e-mail: info@synkol.com
NIP: 8943058135
REGON: 360172558
KRS: 0000532676